Vi hjälper dig med båt och motor

Verkstad

Verkstadsärenden

Vi på Gestrike Marincenter utför de allra flesta typer av service. Nedan finner ni standardpriser för de vanligaste arbetena. Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. Vill du ha kontakt med verkstaden ring eller maila oss gärna. Om du kontaktar oss angående en reparation eller service är det bra om du har motornummer tillgängligt. Tänk på att din båt eller båtmotor alltid måste vara försäkrad när du lämnar in den till oss.

Reparationer

Vi utför både mindre och större reparationsarbeten på din båt eller båtutrustning.

Installationer

Vi hjälper dig gärna installera ny utrustning på din båt, oavsett om det är en ny motor, ett kylskåp eller ett nytt ekolod.

Service

Vi servar motorer och båtar så att de behåller sin prestanda och klarar av både sommaren och vinterförvaringen.

Rutinservice

En rutinservice mår alla motorer bra av och förlänger livslängden på motorn samt minimerar risken för driftstopp ute på sjön. Våra utbildade och erfarna mekaniker tar hand om din motor och ser till så den får den vård och service som den förtjänar.

Detta ingår i en rutinservice

1. Generell kontroll och smörjning

 • Provkörning motor
 • smörjning av motor
 • rengöring bränslesil
 • byte motorolja
 • byte oljefilter
 • byte bränslefilter
 • byte luftfilter
 • kontroll/byte anoder
 • smörjning propelleraxel
 • utvändig och invändig rengöring

2. Byte av impeller

 • Demontering växelhus
 • Kontroll av axlar
 • Demontering av vattenpump (impeller)
 • Kontroll och eventuellt byte vattenpump
 • Kontroll av inre korrosion
 • Smörjning av bultar och axlar.

3. Kontroll av termostat

 • Demontering termostat
 • Kontroll och eventuellt byte av termostat
 • Byte packningar samt återmontering

Prislista för rutinservice

Storlek hk

2t förg.

2t inspr.

Fyrtakt

Demont.

Återmont.

Byte imp

Kntr vent

Kntr term

VF motor

000-006

1.390:-

1.700:-

380:-

500:-

610:-

460:-

320:-

690:-

007-010

1.660:-

1.970:-

440:-

690:-

810:-

550:-

410:-

760:-

011-025

1.790:-

2.130:-

650:-

910:-

850:-

640:-

450:-

840:-

026-050

2.310:-

2.900:-

1.260:-

1.920:-

870:-

780:-

460:-

970:-

051-069

2.610:-

3.600:-

3.150:-

1.310:-

2.010:-

1.040:-

970:-

510:-

1.310:-

070-100

3.010:-

3.590:-

3.590:-

1.390:-

2.080:-

1.190:-

1.100:-

590:-

1.580:-

101-174

3.440:-

4.120:-

4.120:-

1.470:-

2.190:-

1.250:-

1.310:-

610:-

1.830:-

175-250

4.570:-

5.060:-

5.060:-

2.020:-

2.990:-

1.450:-

1.380:-

750:-

2.130:-

I priserna ingår ej kostnad för material (växelhusolja, motorolja, filter, tändstift, anoder, etc). Vid eventuella övriga arbeten som beställs i samband med motorservice debiteras överenskommet fast pris eller enligt timtaxa. Miljöavgift om 99:- tillkommer.

Copyright © 2013-present Gestrike Marincenter, Inc. All rights reserved.