Motorservice

Vi på Gestrike Marincenter utför de allra flesta typer av service.

Nedan finner ni standardpriser för de vanligaste arbetena. Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten. Vill du ha kontakt med verkstaden ring eller maila oss gärna.

Vad ingår vid Rutinservice?

Rutinservice

Provkörning motor, smörjning av motor, rengöring bränslesil, byte motorolja, byte oljefilter, byte bränslefilter, byte luftfilter, kontroll/byte anoder, smörjning propelleraxel, utvändig och invändig rengöring.

Byta impeller

Demontering växelhus, kontroll av axlar, demontering av vattenpump (impeller), kontroll och eventuellt byte vattenpump, kontroll av inre korrosion samt smörjning av bultar och axlar.

Kontroll av Termostat

Demontering termostat, kontroll och eventuellt byte av termostat, byte packningar samt återmontering.

Prislista Rutinservice Honda utombordare

Storlek hk

2t förg.

2t inspr.

Fyrtakt

Demont.

Återmont.

Byte imp

Kntr vent

Kntr term

  VF

 

000-006

1.230:-

1.510:-

220:-

300:-

640:-

410:-

280:-

450:-

 

007-014

1.470:-

1.760:-

260:-

410:-

820:-

480:-

370:-

500:-

 

015-025

1.590:-

1.890:-

380:-

540:-

860:-

570:-

400:-

920:-

 

026-039

2.060:-

2.589:-

750:-

1.130:-

880:-

690:-

410:-

920:-

 

040-059

2.330:-

2.720:-

2.800:-

780:-

1.180:-

1020:-

860:-

460:-

1.390:-

 

060-110

2.680:-

3.190:-

3.190:-

820:-

1.230:-

1.160:-

980:-

520:-

1.390:-

 

111-150

3.060:-

3.660:-

3.660:-

870:-

1.300:-

1.220:-

1.160:-

540:-

1.990:-

 

151-199

3.530:-

4.230:-

4.230:-

1.010:-

1.530:-

1.290:-

1.220:-

580:-

2.440:-

 

200-999

4.060:-

4.860:-

4.860:-

1.190:-

1.770:-

1.390:-

1.220:-

660:-

2.440:-

I priserna ingår ej kostnad för material (växelhusolja, motorolja, filter, tändstift, anoder, etc). Vid eventuella övriga arbeten som beställs i samband med motorservice debiteras överenskommet fast pris eller enligt timtaxa. Miljöavgift om 99:- tillkommer.

Att tänka på:

Om du kontaktar oss angående en reparation eller service är det väldigt bra om du har motornummer tillgängligt.

Tänk på att din båt eller båtmotor alltid måste vara försäkrad när du lämnar in den till oss.