Integritetspolicy

Integritet är väldigt viktigt för oss på Gestrike Marincenter, vi värnar om den personliga integriteten och lägger stor vikt på att skydda våra kunders personuppgifter som ni förser oss med. Därför vill vi informera er om hur vi behandlar era personuppgifter och varför vi gör detta. Läs denna policy noggrant då den är till för er.

Denna policy förklarar hur vi på Gestrike Marincenter samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Genom att använda Gestike Marincenters webbplats eller förse oss med dina personuppgifter samtycker du till denna integritetspolicy, om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy skall du inte förse oss med dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som behövs för att fullgöra avtal för att kunna fakturera och samt informera våra kunder om nyheter m.m. det inkluderar:

 • E-postadress
 • Namn
 • Personnummer
 • Folkbokföringsadress
 • Telefonnummer
 • Bankuppgifter vid betalning


Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick om nyheter i vårt sortiment, meddela er när servicen är klar, och för att kunna leverera produkter samt fakturering i enlighet med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år, därefter så kommer den raderas.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter hanteras endast inom företaget. ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i vårt faktureringssystem som sparas hos oss inom EU/EES, i Sverige.
Vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda din persondata och ser till att det hanteras med varsamhet och omtanke. Vill du veta mer kan du kontakta oss.

Vad är mina rättigheter?

 • Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
 • Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.
 • Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 18 juni 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller om dina rättigheter så kan du kontakta oss på [email protected]