Standardutrustning & Tillbehör för Saiman

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

 Roddutrustning Dynserie 4834 kr
Åror 8,5' Körkapel 5317 kr
Klykor Hamnkapell      3590 kr
Öskar Räcken (1 par) 1672 kr
Bottenpropp Targabåge paket 1672 kr