Standardutrustning & Tillbehör för Saiman Sunwind

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Roddutrustning Dynserie 4834 kr
Åror 6,5' Körkapell 5317 kr
Klykor Hamnkapell 3590 kr
Öskar Räcken (1 par) 1672 kr
Bottenpropp Targabåge paket 1672
Elutombordare
Solpanel
Kablar och kopplingar
Elimpulsreglator
Ackumulator och batterilåda