Standardutrustning & Tillbehör för Nordic 6020

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Körljusberedskap Åror 9 ft inkl årklykor 1075 kr
Badstege Styrpuplet
Vindruta och båge för vindruta
Dynserie 5800 kr
Förlanterna röd/grön 135 mm 494 kr
Akterlanterna (750 mm) 640 kr
Körkapell (inkl montering) 15418 kr
Främre kapell 8401kr
Sidoräcken (1 par) 5676 kr
Akterpollare 270 kr
Hajfena 1066 kr
Givarstativ för ekolod 517 kr
Spöhållare 572 kr
Solbädd 5676 kr