Standardutrustning & Tillbehör för 475 Twin C

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

 Pulpeter x 2  Akterkapell (inkl montering) 13472 kr
Vindrutor x 2 Förvaringskapell 3768 kr
Kapell mellan pulpeterna Dynserie 6214 kr
Beredskap för navigationsljus Soldyna 6035 kr 
Räcken Targabåge  4768 kr
Skumsläckare Spöhållare 583 kr
Lantera akter (750 mm) 640 kr
Främre lanterna röd/grön 135 mm 494 kr