Standardutrustning & Tillbehör för 400

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Roddutrustning Hamnkapell 4420 kr
Åror 9' Dynserie 4498 kr
Klykor Grabbräcke sidor främre del av sittbrunn par 1581 kr
Öskar Grabbräcke sidor akter del av sittbrunn par 1581 kr
Bottenpropp Pulpit 1009 kr
Knapar pris per st 169 kr