Standardutrustning & Tillbehör för Nordic 6020

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Körljusberedskap   Åror 9 ft 495 kr
Badstege   Styrpuplet  
    Vindruta och båge för vindruta  
    Dynserie 5295 kr
    Förlanterna (röd/grön) 364 kr
    Lanternmast (750 mm) 511 kr
    Akterkapell 9595 kr
    Förkapell 6422 kr
    Förvaringskapell  
    Akterpollare  
    Hajfena  
    Givarstativ  
    Lanternor  
    Solmadrass 5295 kr
    Räcken