Standardutrustning & Tillbehör för Nordic 6020 C

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Körljusberedskap   Åror 9 ft 495 kr
Styrpulpet   Förlanterna (röd/grön) 365 kr
Vindruta   Lanternmast 515 kr
Båge för vindruta   Dynserie 5295 kr
Badstege   Körkapell 9600 kr
    Akterkapell  
    Förkapell  
    Förvaringskapell  
    Räcken