Standardutrustning & Tillbehör för 475 Twin C

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

 Pulpeter x 2    Akterkapell 7715 kr
Vindrutor x 2   Förvaringskapell 3744 kr
Kapell mellan pulpeterna   Dynserie 4712 kr
Beredskap för navigationsljus   Solmadrass 4494 kr 
Räcken   Targabåge  3960 kr
Skumsläckare   Spöhållare 470 kr
    Lanternmast 515 kr
    Förlanterna (röd/grön) 364 kr