Standardutrustning & Tillbehör för 400

 Standardutrustning

                 

 Tillbehör

Pris

Roddutrustning   Hamnkapell 3650 kr
Åror 9'   Dynserie 5292 kr
Klykor   Grabbräcke sidor främre del av sittbrunn 1990 kr
Öskar   Grabbräcke sidor akter del av sittbrunn 1990 kr
Bottenpropp   Pulpit 1190 kr
    Knapar pris per st 170 kr